Základní informace o soutěži

POŘADATEL                           Dům dětí a mládeže Klatovy

SOUTĚŽ                                  Pohárová taneční soutěž (nepostupová)

TERMÍN                                   30. března 2019

MÍSTO SOUTĚŽE                   Sportovní hala Klatovy, základní školy Čapkova ul. 126

SOUTĚŽ URČENA PRO         Kolektivy zájmových kroužků DDM, ZŠ a sportovních klubů, které se                                                       nevěnují tanci na profesionální úrovni

STARTOVNÉ                           100,- Kč / start , opakovaný 50,-Kč

VSTUPNÉ                                diváci 50,- Kč / osobu

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK        10. března 2019

Postup přihlášení na soutěž

1. Prostudování zaslaných propozic.
2. Vyplnění a odeslání přihlášky na uvedený e-mail poharklatovy@gmail.com do 10.3.2019.
3. Přijatou přihlášku potvrdíme do 3 dnů od zaslání, potvrzení o jejím přijetí přijde na Vámi uvedený e-mail.
4. Zaplacení startovného nejpozději do 17.3.2019 (údaje k platbě Vám budou zaslány po 10.3.2019).
5. Odeslání hudební nahrávky pro taneční vystoupení do 17.3.2019.
6. Obdržení kompletních informací k průběhu soutěže (časový harmonogram, startovní listina, organizace).
7. Po uzávěrce se startovné nevrací.